Sygehuspræst

Jeg er sygehuspræst på Nykøbing F. Sygehus og sognepræst i Nykøbing F.

Nykøbing F. Sygehus
Fjordvej 15
4800 Nykøbing F.
Træffes telefonisk bedst mandag – torsdag          
kl. 8.30 – 9.30 på telefon +45 29 47 06 33
Fredag er fridag 
E- mail: bf@km.dk og bgf@regionsjaelland.dk

Jeg står til rådighed for patienter og pårørende:

Jeg er også behjælpelig med at knytte kontakt til patientens 
egen sognepræst - og kan ligeledes hjælpe med kontakten til andre trossamfund.

Jeg har tavshedspligt og fører ikke journaler.

Sygehusets personale er gerne behjælpelig med at kontakte mig eller andre præster.