Spædbarnsdød

Sabine.jpg 

 Min elskede datter, Sabine, blev født, døbt og døde den 30. januar 1996 efter iltmangel under sædefødsel. Min mand døbte hende, før hun døde, og jeg begravede hende ugen efter.

Jeg har været regionsrepræsentant i Storstrøm for Landsforeningen Spædbarndød. Jeg var med til at lave traditionen omkring vore landsdækkende "Mindegudstjenester for døde børn" Alle Helgens søndag, den første søndag i november.

Jeg holder mindegudstjeneste for døde børn i Nordre Kirke, Stubbekøbingvej 105, 4800 Nykøbing F. Alle Helgens søndag kl. 14.00. 

Landsforeningen Spædbarnsdøds hjemmeside: http://www.spaedbarnsdoed.dk  

H.C. Andersen har skrevet et smuk digt:

      Det døende Barn

Moder, jeg er træt, nu vil jeg sove,
Lad mig ved dit Hjerte slumre ind;
Græd dog ei det maa Du først mig love,
Thi Din Taare brænder paa min Kind.
Her er koldt og ude Stormen truer,
Men i Drømme, der er Alt saa smukt,
Og de søde Englebørn jeg skuer
Naar jeg har det trætte Øie lukt.

Moder, seer Du Englen ved min Side?
Hører Du den deilige Musik?
See, han har to Vinger smukke hvide,
Dem han sikkert af vor Herre fik;
Grønt og Guult og Rødt for Øiet svæver
Det er Blomster Engelen udstrøer!
Faaer jeg ogsaa Vinger mens jeg lever,
Eller, Moder, faaer jeg naar jeg døer?

Hvorfor trykker saa Du mine Hænder?
Hvorfor lægger Du din Kind til min?
Den er vaad, og dog som Ild den brænder,
Moder, jeg vil altid være din!
Men saa maa Du ikke længer sukke,
Græder Du, saa græder jeg med Dig,
O, jeg er saa træt! – maa Øiet lukke –
– Moder – see! nu kysser Englen mig!