Birthe Gunhild Friis

Du er her:  Velkommen til Birthe Gunhild Friis hjemmeside

Velkommen til Birthe Gunhild Friis hjemmeside

Birthe Friis

 

Tre måneder med
Den hellige Birgitta af Vadstena
af sygehuspræst Birthe Gunhild Friis, Nykøbing F.  
 

 

 

 

Krucifikset ved indgangen til Vadstena gamle Birgittakirke i Sverige. Til venstre ses Birgitta med hendes attributter:  Pilgrimsstav, pilgrimshat, Ibskallen, englen, der taler til hende, bogen, hun skriver sine åbenbaringer ned i og kirken, hun grundlægger. Til højre hendes datter Katarina med hendes attributter: Lyset, liljen, hjorten og Birgittakronen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ifølge traditionen ligger Birgitta og hendes datter Katarina i denne kiste i Vadstena Klosterkirke

 

Indholdsfortegnelse:

Indledning                                                                                                                                                                      
Birgittas liv delvis efter Petrus Olovsson af Alvastra og Petrus Olovsson
af Skänninge beretning fra 1373 og Birgittas Himmelske Åbenbaringer:
Birgittas barndom
                                                 

Birgittas Ægteskab                                                                                                                                 
side 5
Birgitta som enke og Guds talerør                                                                                                     
side 6
Birgitta i Rom                                                                                                                                          
side 7
Pilgrimsfærd til Det hellige Land                                                                                                         
side 7
Birgittas død                                                                                                                                           
side 8
Birgittas hjemfart og helgenkåring                                                                                                    
side 8
Birgittas skrifter                                                                                                                                     
side 9
Økumenisk Påske i Vadstena                                                                                                               
side 11
Birgittas klostre                                                                                                                                      
side 11
Societas Birgitta Europa, SBE                                                                                                              
side 13
Societas Birgitta Europa og Birgittadage i Maribo mandag den 23. maj –
torsdag den 26. maj 2016
                                                                                                                    
side 14
Birgittastatuen fra Gnadenberg                                                                                                          
side 17
Tusind tak                                                                                                                                                
side 18
Litteratur jeg kan anbefale                                                                                                                  
side 19

 

 

 

 

Indledning

I marts – maj 2016 var jeg heldig at få studieorlov og fik mulighed for at studere Den hellige Birgitta af Vadstena, opleve Påske hos Birgittasøstrene i Vadstena, tage på to studierejser til Sverige, en retræte på Als og planlægge fire Birgittadage omkring Maribos middelalderlige Birgittakloster (1416-ca.1556) og Maribo Domkirkes 600 års jubilæum, samt åbne PilgrimsHuset Maribo. Jeg har altid haft en levende interesse for middelalderkvinden ”Den hellige Birgitta af Vadstena”. Under mit teologistudium læste jeg et år ved Jerusalem Universitet, og her mødte jeg den tidligere Birgittanonne, Søster Abraham, der var blevet etiopisk nonne. Hun fortalte mig om Birgitta og sin tid som Birgittanonne. Siden har der været utallige besøg og pilgrimsvandringer til forskellige Birgittaklostre og Birgittasteder, og mange interessante samtaler med folk af forskellige nationaliteter og konfessioner.

Min studieorlov faldt sammen med 600 års jubilæet for Maribo Domkirke og by, eller rettere 600 års jubilæet for Maribo Birgitta Kloster og tilhørende Klosterkirke. I den anledning havde Societas Birgitta Europa (SBE), hvor jeg er vicepræsident, året før besluttet at holde årsmødet i forbindelse med jubilæet, hvis det var muligt. Derfor gik en del af studieorloven med at planlægge fire europæiske Birgittadage i Maribo fra den 23.-26. maj 2016 sammen med Birgittaforeningen Maribo. Desuden sidder jeg i PilgrimsHuset Maribos bestyrelse, og som studieorloven skred frem, blev det muligt at åbne PilgrimsHuset Maribo ved samme lejlighed som jubilæumsgudstjenesten tirsdag den 24. maj 2016. Desuden har SBE en pilgrimsvandrende Birgittastatue (se senere omtale), der er en lille kopi af en større Birgittastatue lavet af Herbert Weißmüller og afsløret ved museumsåbningen af det tidligere Gnadenberg Birgittakloster i 2015. Efter at have taget pilgrimsfærden til Sverige og været rundt i Sverige skulle den nu komme til Danmark. Men ikke nok med det. Hendes Majestæt Dronning Margrethe kunne deltage i Jubilæumsgudstjenesten og klippe snoren til PilgrimsHuset Maribo.

Der findes en stor mængde litteratur om Birgitta. Jeg har til sidst lavet en litteratur liste med tekster, jeg kan anbefale. Måske vil du gerne læse Birgittas egne skrifter. Men det er middelalderskrifter og kan på den måde svært tilgængelige. Derfor vil jeg anbefale, at du kan begynde med at læse Luca Cesarinis ”Evangeliet enligt Birgitta” eller Birgittas åbenbaring af sin klosterorden: ”Regula Saluatoris – Frelserens ordensregel”.

 

 

 

Birgitta som pilgrim. Hun har sine attributter pilgrimsstaven og pilgrimshat med pilgrimsmærker fra Santiago de Compostela, Køln og Wilsnack. Billedet stammer fra et træsnit trykt i Winterberg i Bøhmen i 1470-erne. Birgittas andre attributter er bogen, pennen og blækhuset.